Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων


ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της www.oikosepiplou.gr από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.oikosepiplou.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
H ιστοσελίδα www.oikosepiplou.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ε.Ε.» (εφεξής η εταιρεία) με αριθμό ΓΕΜΗ 158847903000 και τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής , οδός Αγίου Φανουρίου 57 (Τ.Κ. 13122), email: info@oikosepiplou.gr , τηλ. 210 5786808 .
Πάγιος σκοπός της εταιρείας μας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά καθώς και να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη που θα τους διευκολύνει στις αγορές τους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Για την αποφυγή των παραπάνω ο πελάτης οφείλει, πριν προβεί σε οποιαδήποτε παραγγελία, να επικοινωνήσει μαζί μας.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
Οι φωτογραφίες των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν χρωματικά από το φυσικό προϊόν και από οθόνη σε οθόνη καθώς και τα υφάσματα ενδέχεται να διαφέρουν από παρτίδα σε παρτίδα .

ΤΡΟΠΟΙ  ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε τηλεφωνικά. Η εταιρεία επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email: info@oikosepiplou.gr) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη. Αν η μη διαθεσιμότητα αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών μίας παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Προσφορές» ή άλλες παρόμοιες εκφράσεις, αποτελούν προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα και ο Πελάτης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.Στις προσφορές, η εκτέλεση παραγγελίας με δέσμευση και αποστολή των προϊόντων, με την ένδειξη προσφοράς, θα εκτελούνται με σειρά προτεραιότητας.
Σε περιπτώσεις χαμηλού όγκου αποθέματος, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα είναι μικρότερη ως προς τη ζήτηση. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και τη συλλογή των προϊόντων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ε.Ε., επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία μπορεί προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον. O χρήστης επιλέγει το προϊόν που επιθυμεί να αγοράσει και το καταχωρεί προσωρινά στο εικονικό “καλάθι αγορών” του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι αγορές μπορεί να πραγματοποιήσει ελεύθερα οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος χρήστης, χωρίς να απαιτείται να είναι εγγεγραμμένος ή να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας. Ο χρήστης προχωρά σε δεσμευτική για τον ίδιο παραγγελία, με υποχρέωση πληρωμής προς την εταιρεία, προϊόντος που βρίσκεται προσωρινώς αποθηκευμένο στο “καλάθι αγορών” του, πατώντας διαδοχικά τα κουμπιά “Διάβασα και Αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών” και “OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ”. Κατόπιν ακολουθεί ηλεκτρονική επιβεβαίωση από την εταιρεία της λήψης της παραγγελίας του χρήστη, η οποία στέλνεται αυτόματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στα στοιχεία του πελάτη. Η επιβεβαίωση αυτή αποτελεί μόνο πιστοποίηση της λήψης της παραγγελίας και δεν αποτελεί αποδοχή από την εταιρεία της παραγγελίας. Η αποδοχή εκ μέρους της εταιρείας της παραγγελίας και η ολοκλήρωσή της πραγματοποιείται αφού η εταιρεία αποστείλει είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ακόμα και τηλεφωνικά, σχετικού μηνύματος επιβεβαίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης της παραγγελίας και αποστολής του παραγγελθέντος προϊόντος ή ετοιμότητας για παραλαβή του από φυσικό κατάστημα της εταιρείας.

Στο μήνυμα αυτό ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά συμφωνείται και ο χρόνος παράδοσης. Νοείται ότι στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η εταιρεία δεν αποδεχθεί την πρόταση του χρήστη και δεν ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας, ουδεμία υποχρέωση πληρωμής έχει ο χρήστης και εφόσον έχει προβεί σε σχετική πράξη πληρωμής (π.χ. με πιστωτική κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας), η πληρωμή ακυρώνεται με ευθύνη της εταιρείας και τυχόν καταβολές επιστρέφονται στον πελάτη με τον ίδιο τρόπο που έγιναν. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές.
Πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ο πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα του καταστήματος ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή και υπηρεσιών. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει σε καμία περίπτωση την εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.
Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.), ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και δεν περιλαμβάνουν έξοδα αποστολής ή μεταφοράς και συναρμολόγησης . Τα έξοδα αποστολής και παράδοσης, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης του όγκου των προϊόντων και της αξίας της παραγγελίας  και δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη, με τηλεφωνική επικοινωνία και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του.

ΤΡΟΠΟΙ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή των παραγγελιών, γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

1) Κατάθεση στους λογαριασμούς της εταιρίας μας : Δικαιούχος ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ Ε.Ε.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5074102807466   IBAN : GR63 0172 0740 0050 7410 2807 466

Εάν επιλέξετε την πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας ΟΙΚΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΕ. παρακαλώ αποστείλετε την απόδειξη κατάθεσης στο στο email info@oikosepiplou.gr όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο σας και ο αριθμός της παραγγελίας σας .
Η εξόφληση της παραγγελίας με μεταφορά χρημάτων πρέπει να γίνεται 24 ώρες πριν την παράδοση, σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρείας (μεταφορά χρημάτων από/προς ίδια τράπεζα) και 3 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση εμβάσματος.

2) Πληρωμή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα :
Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Μastercard. Κάνοντας τις παραγγελίες σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και ολοκληρώνοντας την παραγγελία σας, θα μεταφερθείτε στο site της τράπεζας, όπου σε ασφαλές περιβάλλον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρίας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική.        Αν επιθυμείτε να εξοφλήσετε με άτοκες δόσεις χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα, βεβαιωθείτε ότι η σύμβαση με την τράπεζά σας υποστηρίζει αγορά με άτοκες δόσεις. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να ωφεληθείτε της προσφοράς άτοκων δόσεων.

3) Αντικαταβολή με την παράδοση
Ισχύει μόνο για παραδόσεις στο λεκανοπέδιο της Αττικής και η εξόφληση γίνεται στον οδηγό της εταιρείας μας . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταβολή προκαταβολής κατά την παραγγελία των προϊόντων , της τάξεως του 30% του συνόλου της παραγγελίας .  


4) Πληρωμή στην έδρα της εταιρίας μας.
Ισχύει μόνο στην περίπτωση της παραλαβής της παραγγελίας σας από το φυσικό μας κατάστημα .

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Τόπος και χρόνος παράδοσης
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Το ωράριο των παραδόσεων γίνεται σε προκαθορισμένες ώρες, σε συνεννόηση πάντα με τον εκάστοτε πελάτη, λαμβάνοντας όμως υπόψη μια εύλογη διάρκεια απόκλισης λόγω πιθανών δυσκολιών κατά την παράδοση ειδών σε άλλους πελάτες ή κυκλοφοριακής συμφόρησης ή γενικότερα κάποιου ζητήματος που μπορεί να καθυστερήσει την εκτέλεση της. Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την εταιρεία και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Εφόσον συμφωνηθεί με τον πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο τμηματικής αποστολής επιμέρους προϊόντων μιας παραγγελίας.

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας - χρεώσεις για παραδόσεις στις περιοχές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος
Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, να αποσταλούν στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την εταιρεία. Η εταιρεία γνωστοποιεί στον πελάτη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφώνου αν έχει πραγματοποιηθεί αποδοχή της παραγγελίας του, τον ενημερώνει για το κόστος αποστολής της παραγγελίας, για την διαθεσιμότητα του προϊόντος και τον χρόνο παράδοσης του.
Υπενθυμίζουμε πως για τους πελάτες μας εντός λεκανοπεδίου Αττικής και για παραγγελίες άνω των 900€ η παράδοση είναι Δωρεάν. Για παραγγελίες κάτω των 900 ευρώ υπάρχει επιβάρυνση μεταφοράς και τοποθέτησης της τάξεως των 20 ευρώ. Η παραπάνω χρέωση συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%.

Οι περιοχές εξυπηρέτησης της εταιρείας αφορούν τα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων του λεκανοπεδίου Αττικής .
Παραδόσεις σε περιοχές εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος
Στις περιπτώσεις παραδόσεων εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης της εταιρείας ο πελάτης υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον τρόπο αποστολής, είτε με εκ μέρους του εντεταλμένο μεταφορέα, είτε με ιδία μέσα. Η εταιρεία από την πλευρά της εκπληρώνει την υποχρέωση της για μεταβίβαση και παράδοση του είδους σε άρτια κατάσταση και συσκευασία είτε στον πελάτη αυτοπροσώπως, είτε στο μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής.
Ο κίνδυνος της πώλησης στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους της εταιρείας στον μεταφορέα.


Η συμφωνία ανάθεσης στο αντίστοιχο πρακτορείο βαρύνει τον εκάστοτε πελάτη. Το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς έως την έδρα του πρακτορείου που θα μας υποδείξετε είναι 20€ για παραγγελίας κάτω των 900€ . Η αξία των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την παράδοση στο πρακτορείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία του πελάτη ή κάποιου εκπροσώπου του κατά την παράδοση των προϊόντων από την εταιρεία στην μεταφορική, για να ελέγξει και παραλάβει τα προϊόντα ποιοτικώς και ποσοτικώς, σωστά και ακέραια. Εάν κατά την κρίση του εκπροσώπου υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται επιτόπου αποσυσκευασία των εμπορευμάτων για την ορθή παραλαβή τους. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.
Παραλαβή από κατάστημα

Ο πελάτης έχει την δυνατότητα παραλαβής με ιδία μέσα από το φυσικό κατάστημα της εταιρείας, χωρίς επιπλέον χρέωση και εφόσον πάντα το προϊόν είναι διαθέσιμο.
Η παραλαβή των προϊόντων γίνεται σε συγκεκριμένη προθεσμία, κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη και ρητής αποδοχής της ημερομηνίας παραλαβής και από τα δυο μέρη. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει στο κατάστημα για την παραλαβή των πωληθέντων στη διάρκεια της ως άνω αναφερόμενης προθεσμίας, τότε η πώληση ακυρώνεται και η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να διαθέσει τα προϊόντα σε άλλες παραγγελίες.
Παράταση της προθεσμίας χωρεί μόνον για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αυτοί γνωστοποιηθούν εμπρόθεσμα εκ μέρους του πελάτη και βεβαιωθούν εγγράφως. Στην περίπτωση της ακύρωσης, η εταιρεία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη εκ της αιτίας αυτής.
Αρμόδιος για την παραλαβή εκ μέρους του πελάτη

Η παραλαβή σε κάθε περίπτωση γίνεται από τον αναφερόμενο στην παραγγελία ως παραλήπτη με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή διαβατηρίου ή εν γένει δημοσίου εγγράφου πρόσφορου για την απόδειξη της ταυτοπροσωπίας ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του .
Γενικοί κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις

Οι παραδόσεις των ειδών γίνονται στα όρια των περιοχών εξυπηρέτησης που έχει ορίσει η εταιρεία και με την αντίστοιχη χρέωση. Οι παραδόσεις των προϊόντων πραγματοποιούνται στο ισόγειο της δηλωθείσας διεύθυνσης σε κάθε παραγγελία. Εάν ο πελάτης επιθυμεί μεταφορά εντός της οικείας του σε όροφο άνω του ισογείου τότε θα πρέπει να έχει προηγηθεί συνεννόηση και συμφωνία με την εταιρεία. Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τόσο των προϊόντων όσο και των μεταφορέων, να προτείνει την μεταφορά στον όροφο με την χρήση γερανού. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα προϊόντα κατά την μεταφορά από το ισόγειο μέχρι τον όροφο επιβαρύνεται ο πελάτης, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από την στιγμή που το είδος δεν παραδίδεται στο ισόγειο της διεύθυνσης που είχε υποδείξει ο πελάτης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Οι όροι και οι προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή την πολιτική ισχύουν για όλα τα προϊόντα που αγοράζονται τόσο από το φυσικό κατάστημα, όσο και από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Οίκος Επίπλου Ε.Ε. μέσα από το διαδικτυακό ιστότοπο www.oikosepiplou.gr
Ακύρωση παραγγελίας
Όταν κάνετε την παραγγελία σας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος Οίκος Επίπλου (www.oikosepiplou.gr) για προϊόντα που ανήκουν στην γκάμα των προϊόντων μας, έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την παραγγελία σας μέσα στην ίδια ημέρα που κάνατε την παραγγελία.
Δικαίωμα υπαναχώρησης

Η Οίκος Επίπλου Ε.Ε.. δίνει μεγάλη σημασία στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της.
Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπαναχωρήσετε σε σχέση με κάποιο είδος της αγοράς σας παρακαλούμε να το επιστρέψετε το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του και θα είναι χαρά μας να σας το αντικαταστήσουμε ή να σας πιστώσουμε όλο ή μέρος του ποσού που το αγοράσατε.
Απαραίτητη προϋπόθεση -σε κάθε περίπτωση- είναι το επιστρεφόμενο είδος να έχει άθικτη και πλήρη τη συσκευασία του, με όλα τα αξεσουάρ και πρόσθετες παροχές – ωφελήματα που συνόδευαν την πώλησή του, τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς του και κάθε άλλο συνοδευτικό του έντυπο ή στοιχείο (π.χ. ετικέτες, ταμπελίτσες, έντυπο εγγύησης, οδηγίες χρήσης, δώρο-επιταγές κτλ.). Για κάποια είδη, για λόγους υγιεινής ή ασφαλείας δεν γίνονται δεκτές οι επιστροφές. Πριν την αγορά τους παρακαλούμε να λάβετε υπόψη το ανωτέρω.
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται πως τα έξοδα αποστολής που χρεώνονται στον πελάτη για την αποστολή και παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν, δεν επιστρέφονται.

Επιπλέον, ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος, όπου οριστεί, κατόπιν συνεννόησης του πελάτη με την «Εξυπηρέτηση Πελατών» της Οίκος Επίπλου Ε.Ε.. στο τηλ. 210 5786808. Ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Οίκος Επίπλου Ε.Ε. από τον πελάτη ή/και τρίτο εμπλεκόμενο σε σχέση με την καταβολή του κόστους μεταφορικών που θα απαιτηθεί για την επιστροφή του προϊόντος στη Οίκος Επίπλου Ε.Ε..
Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει το προϊόν να είναι αχρησιμοποίητο και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των πρωτότυπων παραστατικών εντύπων που το συνόδευαν κατά την παράδοσή του (απόδειξη λιανικής πώλησης/Δελτίο αποστολής ή Τιμολόγιο/Δελτίο Αποστολής), αλλά και των συνοδευτικών εντύπων της επιστροφής, κάθε άλλης ή πρόσθετης παροχής – ωφελήματος που δόθηκε με αυτό ενόψει της αγοράς (π.χ. δώρο-επιταγές, πρόσθετο ή άλλο προϊόν κλπ.), καθώς και με την συσκευασία του και λοιπό περιεχόμενο αυτής σε άθικτη και άριστη κατάσταση (π.χ. κουτί, φελιζόλ, νάιλον, μπαταρίες, οδηγίες χρήσης κλπ.) και με συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ.


Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από τη Οίκος Επίπλου Ε.Ε., η πίστωση χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιμέλεια της Οίκος Επίπλου Ε.Ε. χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό . Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να προσκομίσει τις αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστρέφονται κατεστραμμένα ή ελλιπή η Οίκος Επίπλου Ε.Ε.. δεν έχει την υποχρέωση να τα παραλάβει ή έχει το δικαίωμα να τα παραλάβει και να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και οιαδήποτε εξ αυτής της αιτίας βλάβη της, και να προβεί μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής της αυτής έναντι του πελάτη. Εν γένει, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής, ανεξαρτήτως αιτιολόγησης, θα πρέπει ο πελάτης να έχει πλήρως εξοφλήσει το χρέος του προς τη Οίκος Επίπλου Ε.Ε., τόσο όσον αφορά το κόστος του είδους, όσο και τις χρεώσεις μεταφορικών.

Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής
Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω δεν ισχύουν στις παρακάτω περιπτώσεις:
-  Το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, είναι δηλαδή εξατομικευμένο.Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω δεν ισχύουν στις παρακάτω περιπτώσεις:

-  Προμήθεια σφραγισμένων προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

- Προμήθεια προϊόντων τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με τo τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, στο 210 5786808 από Δευτέρα έως Παρασκευή (13:00-21:00) ή να μας αποστείλετε e-mail στο info@oikosepiplou.gr.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Εγγύηση 2 χρόνων από την Οίκος Επίπλου Ε.Ε.                       

Έχοντας ως πρωταρχικό μας στόχο να σας προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις που θα κάνουν το σπίτι σας πιο λειτουργικό και τη ζωή σας πιο άνετη, προσπαθούμε πάντα να επιλέγουμε για εσάς προϊόντα αναβαθμισμένης ποιότητας σε λογικές τιμές. Βασικό μας μέλημα είναι τα προϊόντα αυτά να έχουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο, ώστε, κάθε φορά που αγοράζετε από εμάς, να μπορείτε να επωφελείστε από τη χρήση τους με διάρκεια. Για το λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε δυο χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για τα προϊόντα που αγοράζετε online ή από το κατάστημά μας. Η εγγύηση αυτή καλύπτει κάθε ελαττωματική κατασκευή ή ατέλεια υλικού και η έναρξη της ισχύς της είναι η ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς, που αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς.

Μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόν καλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, θα φροντίσουμε για την επισκευή και αν αυτό δεν είναι δυνατό, για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν υπάγεται πλέον στη γκάμα μας, η αντικατάσταση θα γίνει με άλλο, παραπλήσιο προϊόν. Παράλληλα με τα δικαιώματα που παρέχει η Οίκος Επίπλου Ε.Ε. με την παρούσα εγγύηση, ο καταναλωτής διατηρεί σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που τυχόν απορρέουν από ενδεχόμενη εγγύηση και του κατασκευαστή, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα αγαθά και τη σύμβαση πώλησης.


- Η εγγύηση καλής χρήσης αφορά ξεκάθαρα μόνο το προϊόν και όχι την αποστολή τεχνικού ή μεταφοράς του προϊόντος.


- Οι χρεώσεις της αποστολής τεχνικού ή της μεταφοράς του προϊόντος είναι ξεχωριστές, και δεν αποτελούν τμήμα της εγγύησης καλής χρήσης του προϊόντος.


- Εγγύηση καλής χρήσης σημαίνει ότι η εταιρεία διασφαλίζει και εγγυάται για τα προϊόντα της, με ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο που έχει ορίσει εκ των προτέρων για το κάθε προϊόν και εξάρτημα ξεχωριστά.


- Η εταιρεία εγγυάται την δωρεάν επιδιόρθωση ή επισκευή του προϊόντος μόνο σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος εντός του χρονικού πλαισίου της εγγύησης καλής χρήσης και χωρίς κάποια υπαιτιότητα του πελάτη που ενδεχομένως δημιούργησε ελάττωμα στο προϊόν.


- Στην περίπτωση που δεν μπορεί να επιδιορθωθεί ή επισκευαστεί το προϊόν από την εταιρεία & είναι εντός εγγύησης και δίχως κάποια υπαιτιότητα του πελάτη για το πρόβλημα που παρουσιάστηκε, τότε και μόνο τότε προβαίνουμε σε πλήρη αντικατάσταση του προϊόντος.


- Η εγγύηση καλής χρήσης με επιδιόρθωση ή επισκευή ή αντικατάσταση προϋποθέτει την σωστή χρήση και συντήρηση του προϊόντος από μέρους του πελάτη. Σε περίπτωση όπου υπάρχει υπαιτιότητα του πελάτη για την κατάσταση του προϊόντος, δηλαδή μη σωστή χρήση ή μη σωστή συντήρηση του προϊόντος, τότε η εγγύηση παύει να ισχύει και δεν υφίσταται, από εκείνη την στιγμή ότι αναλάβει η εταιρεία θα είναι με πλήρες κόστος.


- Η εγγύηση καλής χρήσης δεν ισχύει σε περιπτώσεις φθοράς που προέρχονται από κακή χρήση, λανθασμένη χρήση καθαριστικών ή άλλων προϊόντων, σπασίματα, φθορές (πχ. Γρατζουνιές, χτυπήματα κλπ.), καθώς και εξωτερικούς παράγοντες όπως εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο, υγρασία και όλοι οι εξωγενείς παράγοντες.


- Η εγγύηση καλής χρήσης των προϊόντων δεν περιλαμβάνει-καλύπτει την αποστολή τεχνικών της εταιρείας, καθώς και την μεταφορά προς επισκευή, επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος από και προς τον χώρο του πελάτη.


- Μικρές διαφορές στο σχεδιασμό από το εικονιζόμενο προϊόν στην ιστοσελίδα, όπως , π.χ. αποχρώσεις-υφάνσεις, πόδια- πόμολα και μικροδιαφορές στην αναγραφόμενη διάσταση δεν δύναται να θεωρηθούν ως ελαττώματα.


- Στα εκτός εγγύησης προϊόντα και εάν ακόμα δεν υπάρξει επισκευή του προϊόντος, ενδέχεται ελάχιστη χρέωση ελέγχου. Κατ' εξαίρεση, τα εκθεσιακά προϊόντα, ως προϊόντα μεταχειρισμένα, δεν καλύπτονται από εγγύηση .

H εγγύηση καλής χρήσης δεν καλύπτει ζημιές από μη - συμβατή χρήσης όπως:
- Σπάσιμο ή άλλη φθορά του προϊόντος ή μέρος από ΜΗ-Φυσιολογικές ενέργειες (π.χ. βίαιη ρίψη, χτύπημα, γδάρσιμο με εργαλεία ή άλλα αντικείμενα).


- Οι καναπέδες δεν έχουν κατασκευαστεί για να δέχονται κάθετα το ανθρώπινο σώμα, επομένως οποιαδήποτε φθορά ή σπάσιμο από κάθισμα στο μπράτσο ή στην πλάτη δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Δεν καθόμαστε στα μπράτσα ή στην πλάτη του καναπέ, ούτε στην άκρη του μαξιλαριού του καθίσματος ή του καναπέ.


- Φθορά από κάψιμο ή τσιγάρο.


- Το κάθισμα του καναπέ είναι σχεδιασμένο για να δέχεται το σώμα σας σε όλη του την επιφάνεια, αν κάθεστε στην άκρη του καθίσματος είναι πιθανό να δημιουργηθεί φθορά στην στατικότητα του καθίσματος το οποίο όμως θα οφείλεται σε λάθος χρήση και όχι στο προϊόν, με αποτέλεσμα να μην ισχύει η εγγύηση.


- Ζημιά στο προϊόν από ατύχημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή προϊόντος πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της εταιρείας μας, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί τυχόν επισκευή προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό τότε η εγγύηση παύει να ισχύει.


- Για να μεταφέρετε ένα προϊόν πρέπει να το ανασηκώνετε. Σε περίπτωση που σέρνετε το προϊόν κατά την μεταφορά και δημιουργηθεί φθορά τότε η φθορά δεν καλύπτεται από την εγγύηση του προϊόντος.


- Υποχώρηση επιφάνειας ή συνδεσμολογίας από ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη για τη χρήση του προϊόντος ενέργεια.


- Χρήση χημικών καθαριστικών.


- Υποχώρηση επιφάνειας - σπάσιμο από βάρος μεγαλύτερου του επιτρεπτού.


- Φθορά ή καταστροφή κατά την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση από ΜΗ-Εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας (π.χ. μεταφορικές εταιρίες, η από τον πελάτη).


- Η διάρκεια ζωής του υλικού στα μαξιλάρια καθίσματος των καναπέδων, εξαρτάται από την χρήση που γίνεται. Αν κάθεστε συνεχώς  στην ίδια θέση θα προκαλέσετε ανομοιομορφία μαλακότητας στα καθίσματα του καναπέ.


- Τα λουστραριστά έπιπλα ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου (π.χ. σε καπλαμά δρυς, οξιά και καρυδιά λόγω της φυσικότητας του ξύλου υπάρχει ενδεχόμενο κάποιας αλλοίωσης του χρώματος από φυσικά αίτια, όπως ήλιος, φως ή άλλες συνθήκες περιβάλλοντος).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR 2016/679 σας ενημερώνουμε στην παρούσα σελίδα τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Η χρήση του ιστοτόπου www.oikosepiplou.gr  συνιστά ρητή αποδοχή των παρακάτω.
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί; Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.oikosepiplou.gr και εφόσον επιθυμείτε να κάνετε κάποια αγορά θα σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) για να μπορέσουμε να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας.

Τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας σχετικά με κάποια αγορά που σας ενδιαφέρει μέσω του Ιστοτόπου, καθώς και για τη γενικότερη ενημέρωση σας για προσφορές ή δυνατότητες του Ιστοτόπου.
Ποιος έχει πρόσβαση; Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μετά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας έχουν ως σκοπό μόνο στην καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Τα στοιχεία αυτά, παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά και δεν παραχωρούνται σε κανέναν.
Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών είναι μέρος της πολιτικής της εταιρείας μας.
Για την προστασία των στοιχείων που διακινούνται μέσω της ιστοσελίδας www.oikosepiplou.gr χρησιμοποιείται λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer). To SSL αποτελεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας το οποίο κρυπτογραφεί την επικοινωνία μεταξύ του τερματικού σας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αποκρυπτογράφηση των στοιχείων σας είναι εξαιρετικά ισχυρή και θεωρείται πρακτικά απαραβίαστη.
 
Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων που διαχειριζόμαστε. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς αντίστοιχα της εξέλιξης της τεχνολογίας.
Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.oikosepiplou.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για αυτό το λόγο, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επίσης σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.oikosepiplou.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση
Πληροφορίες και διόρθωση - Ανάκληση και διαγραφή. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξή του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης και κατάργησης των στοιχείων σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε την διαγραφή τον προσωπικών σας δεδομένων δεν έχετε παρά να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους.
1. Επικοινωνήσετε με την εταιρία μας στο τηλέφωνο 210-5786808 και να ζητήσετε την διαγραφή τον προσωπικών σας δεδομένων.

2. Καθώς επίσης να μας στείλετε e-mail στο info@oikosepiplou.gr  και να μας ζητήσετε την διαγραφή τον προσωπικών σας δεδομένων.


Τα δεδομένα που απαιτούνται για τιμολόγηση και λογιστικούς σκοπούς ή υπόκεινται σε νομικές απαιτήσεις διατήρησης δεν επηρεάζονται.

Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου σας.
 Με τη βοήθεια αυτών των αρχείων μπορεί να ανιχνευτεί, εάν η τελική συσκευή σας έχει ήδη επικοινωνήσει με την ιστοσελίδα μας. Η ανάγνωση των cookies μας επιτρέπει, να διαμορφώσουμε για σας αντίστοιχα την ιστοσελίδα μας και να σας διευκολύνουμε στη χρήση.
 Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τον browser να αποτρέπει τη χρήση cookies, αλλά εάν το κάνετε αυτό η Ιστοσελίδα μας ίσως να μην λειτουργεί σωστά.
Cookies στο www.oikosepiplou.gr. Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, έτσι και ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί cookies για να μπορεί παρακολουθεί τις προτιμήσεις των επισκεπτών και να προσαρμόζει ιδανικά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας μας.
Cookies τρίτων παρόχων. Στην ιστοσελίδα μας ενσωματώνονται περιεχόμενα και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (π.χ. YouTube, Facebook, Twitter), οι οποίοι με τη σειρά τους μπορεί να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Η ιστοσελίδα μας δεν έχει καμία επιρροή στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και εύρος της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το κοινωνικό δίκτυο καθώς και τα αντίστοιχα δικαιώματά σας και τις δυνατότητες ρύθμισης για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας, ανατρέξτε παρακαλούμε πολλή στις υποδείξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου.
Απενεργοποίηση και διαγραφή των cookies. Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε τα cookies μπορείτε να το κάνετε μέσω του πλοηγού (Browser). Γιʼ αυτή την διαδικασία θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις λειτουργίες βοήθειας του πλοηγού (browser) σας. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ωστόσο ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει, ώστε να μην είναι πλέον στη διάθεσή σας ορισμένες ξεχωριστές λειτουργίες που διαθέτει η ιστοσελίδα μας.

Ενημερωτικό Δελτίο (newsletter). Στην ιστοσελίδα μπορείτε ενδεχομένως να εγγραφείτε συνδρομητές στα ενημερωτικά δελτία (newsletter). Θα σας αποστείλουμε ενημερωτικό δελτίο μέσω e-mail μόνο και εφόσον με δική σας πρωτοβουλία προβείτε προηγουμένως στην ακόλουθη ενέργεια ενεργοποίησης της αποδοχής ενημερωτικού δελτίου από εμάς πατώντας το αντίστοιχο link ενεργοποίησης που θα σας έρθει στο email σας, ή ενεργοποιώντας μέσα από το προφίλ σας την αντίστοιχη επιλογή.
Εάν επιθυμείτε την διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο δεν έχετε παρά να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους.


1. Επικοινωνήσετε με την εταιρία μας στο τηλέφωνο 210-5786808 και να ζητήσετε την διαγραφή σας.


2. Να πάτε στο κάτω μέρος σε ένα από τα ενημερωτικά μας δελτία και να πατήσετε την διαγραφή.


3. Καθώς επίσης να μας στείλετε e-mail στο info@oikosepiplou.gr και να μας ζητήσετε την διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο.

Χρήση εξωτερικών συνδέσμων (link). Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους (link) προς ιστοσελίδες τρίτων - με παρόχους, οι οποίοι δε συνδέονται με εμάς. (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση του κατασκευαστή των υλικών) Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link), δεν έχουμε πλέον καμία αρμοδιότητα – εμπλοκή ως προς την συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται σε τρίτους, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο (όπως για παράδειγμα η διεύθυνση IP ή το URL της σελίδας, η οποία εμπεριέχει το σύνδεσμο), επειδή η ενέργειες τρίτων, όπως είναι φυσικό, είναι εκτός του ελέγχου μας. Για την επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων από τρίτους δε φέρουμε καμία ευθύνη.